Biuletyn Informacji Publicznej  Radzymin  www.archiwum.radzymin.bip.gmina.pl
RODO - ochrona danych
MENU PODMIOTOWE
Dane
WYBORY SAMORZ膭DOWE 2018
Og艂oszenia i Komunikaty
Tablica og艂osze艅
Obwieszczenia Marsza艂ka, Starosty, Burmistrza, W贸jta
Obwieszczenia, Zawiadomienia i Postanowienia Wojewody
Obwieszczenia Ministr贸w
Rada Miejska
Rada
Dy偶ury Radnych
Komisje Rady
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Uchwa艂y Rady
Projekty Uchwa艂
Protoko艂y z Sesji
Nagrania z Sesji
Radni Powiatowi
Uchwa艂y RIO w Warszawie
Statut Gminy
Instytucje doradcze
M艂odzie偶owa Rada Gminy Radzymin
Rada Sportu
Urz膮d Miasta
Urz膮d Miasta i Gminy
Burmistrz
Zarz膮dzenia Burmistrza
Zarz膮dzenia Szefa Obrony Cywilnej
Zast臋pca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Audyt Wewn臋trzny
Informacje o kontrolach
Oferty Pracy w Urz臋dzie
J臋zyk migowy w Urz臋dzie
Akty prawa miejscowego
Akty prawa miejscowego
Finanse
Komunikaty i Og艂oszenia
Wnioski i druki do pobrania
Bud偶et
Mienie gminy
Wykonanie Bud偶etu
Podatki i op艂aty
Sprawozdania finansowe
Raporty o stanie
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Centralny Rejestr Um贸w
Zam贸wienia Publiczne
Plan post臋powa艅
Zam贸wienia publiczne o warto艣ci powy偶ej 30 tys. EURO
Zam贸wienia publiczne o warto艣ci nieprzekraczaj膮cej 30 tys. EURO
Przetargi Nieruchomo艣ci
Og艂oszenia o przetargach
Wyniki przetarg贸w
MENU PRZEDMIOTOWE
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Obwieszczenia i Og艂oszenia
Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
System Informacji Przestrzennej
Programy, strategie
Strategia rozwoju
Program Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2023
Inne programy
Ochrona 艢rodowiska
Komunikaty, Og艂oszenia i Informacje
Akty prawa miejscowego
Wnioski do pobrania
Ochrona zwierz膮t
Eko Patrol
Ochrona przyrody
Gospodarka wodna i melioracje
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Edukacja Ekologiczna
Ekoportal
Profilaktyka uzale偶nie艅
Og艂oszenia o konkursach
Wyniki konkurs贸w
Akty prawne
Dokumenty do pobrania
Organizacje pozarz膮dowe
Komunikaty, Og艂oszenia i Informacje
Og艂oszenia o Konkursach
Program wsp贸艂pracy
Konsultacje Programu Wsp贸艂pracy
Sprawozdania i protoko艂y
Zasady rozliczania przyznanej dotacji
Kontrola realizacji zada艅 publicznych
Formularze
Akty Prawne
Baza danych o organizacjach pozarz膮dowych
Rejestr organizacji, kt贸re otrzyma艂y dofinansowanie
Adresy internetowe
Baza Reprezentant贸w NGO
Centrum Aktywno艣ci Spo艂ecznej
Nagrody Sportowe
Klauzula informacyjna RODO
Og艂oszenia i komunikaty
Formularze
Akty prawne
Ma艂e Granty
Ma艂e granty
Formularze "ma艂ych grant贸w"
Informacja o z艂o偶eniu oferty
Wykaz z艂o偶onych ofert
Og艂oszenia o udzieleniu dotacji
Inicjatywa Lokalna
Klauzula informacyjna Rodo
O inicjatywie lokalnej
Formularze do pobrania
Akty prawne
Zaproszenie do udzia艂u w konsultacjach
Sprawozadanie z konsultacji spo艂ecznych
Wykaz wniosk贸w przyj臋tych do realizacji
Zrealizowane inicjatywy lokalne
Konsultacje spo艂eczne
Zaproszenia, og艂oszenia o konsultacjach spo艂ecznych
Uchwa艂y w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
Protoko艂y i sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji
Projekt 鈥濶owa jako艣膰 konsultacji spo艂ecznych w planowaniu przestrzennym鈥
Radzymi艅ski Bud偶et Obywatelski
Radzymi艅ski Bud偶et Obywatelski na 2019 rok
Radzymi艅ski Bud偶et Obywatelski na 2018 rok
Radzymi艅ski Bud偶et Obywatelski na 2017 rok
Radzymi艅ski Bud偶et Obywatelski na 2016 rok
Jednostki, so艂ectwa, sp贸艂ki
So艂ectwa
Jednostki organizacyjne
Sp贸艂ki Komunalne
O艣wiadczenia maj膮tkowe
O艣wiadczenia maj膮tkowe
Informacja publiczna
Dost臋p do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Ograniczenia w dost臋pie do informacji
Centralne Repozytorium Informacji Publicznej
Petycje
Petycje
Inne
Nieodp艂atna pomoc prawna
Decydujmy razem
Informacje dla rolnik贸w
Informacje dla przedsi臋biorc贸w
Inwestycje Gminne
Osi膮gni臋cia i nagrody
Kapita艂 Ludzki - Narodowa Strategia Sp贸jno艣ci
Wybory, Referenda
Wybory, Referenda
E-ADMINISTRACJA
Jak za艂atwi膰 spraw臋 w Urz臋dzie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawd藕 stan sprawy
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
S艂ownik skr贸t贸w
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obs艂ugi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strona g艂贸wna  

 

URZ膭D MIASTA I GMINY RADZYMIN
05-250 Radzymin Pl. Tadeusza Ko艣ciuszki 2

tel. 22 667-67-67
fax 22 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl

***

BURMISTRZ
Krzysztof Chaci艅ski

tel. 22 6676801
e-mail: burmistrz@radzymin.pl

***

Z-CA BURMISTRZA
Jaros艂aw Grenda

tel. 22 6676802
e-mail: jgrenda@radzymin.pl

*** 

SEKRETARZ
Adam 艢lubowski

tel. 22 6676803
e-mail: aslubowski@radzymin.pl

***

SKARBNIK
Artur Jakub Goryszewski

tel. 22 6676804
e-mail: skarbnik@radzymin.pl

***

KONTO BANKOWE

Gmina Radzymin ul. Plac Ko艣ciuszki 2 05-250 Radzymin
Bank Alior Bank SA
nr konta: 53 2490 0005 0000 4530 3906 4326

 

dane banku dla p艂ac膮cych poza granicami Polski
Alior Bank SA
IBAN: PL 53 2490 0005 0000 4530 3906 4326
BIC/SWIFT: ALBPPLPW

 

Wp艂aty na podatek od nieruchomo艣ci, rolny, le艣ny, 艣rodków transportowych
i op艂at za 艣mieci dokonujemy na indywidualny nr rachunku bankowego


***
 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Gmina Radzymin  Skrytka odbiorcza: /0rt8mdd37i/skrytka

 

ePUAP

 

 
Informacj zaktualizowano 2018-03-07 12:17:11, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

Godziny pracy Urz臋du:

poniedzia艂ek  - 10.00 - 19.00  
wtorek  - 08.00 - 16.00 
艣roda - 08.00 - 16.00 
czwartek - 08.00 - 16.00
pi膮tek - 08.00 - 15.00 

 

 
Informacj zaktualizowano 2017-12-06 12:19:50, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

KASA URZ臉DU
Miasta i Gminy Radzymin

czynna w godzinach:

poniedzia艂ek - od 10.00 do 18.30 - przerwa 12.00-12.15 i 14.30-15.00
wtorek – czwartek - od 8.00 do 14.30 - przerwa 10.30-10.45
pi膮tek - od 8.00 do 14.00 - przerwa 10.30-10.45

 
Informacj zaktualizowano 2018-02-27 13:24:44, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska, autor: El偶bieta Zachaj

REFERATY I SAMODZIELNE STANOWISKA W URZ臉DZIE MIASTA I GMINY RADZYMIN
05-250 RADZYMIN PL. T. KO艢CIUSZKI 2

REFERAT PODATKÓW I OP艁AT LOKALNYCH
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Ma艂gorzata Rasi艅ska Kierownik 13 22 6676810
Renata Karczmarczyk Inspektor 13 22 6676811
Anna Zacheja Inspektor 13 22 6676812
Danuta Sienkiewicz Inspektor 14 22 6676814  
Agnieszka Dobczy艅ska Inspektor 14 22 6676815
Magdalena Kurek Inspektor 14 22 6676816
 
Informacj zaktualizowano 2017-09-19 09:22:36, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT PLANOWANIA I REALIZACJI BUD呕ETU
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
El偶bieta Zachaj Kierownik 15 22 6676805
Marta Siwi艅ska-Pot臋ga Inspektor 15 22 6676806
Anna Sochacka Inspektor 15 22 6676807
Eliza Rembelska Pomoc Administracyjna 15 22 6676808  
Bo偶ena Jankowska Referent Kasa 22 6676865  

 

 
Informacj zaktualizowano 2018-10-15 10:43:04, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT OGÓLNOORGANIZACYJNY
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Monika Or艂owska Kierownik 25 22 6676837
Katarzyna Kami艅ska Inspektor 25 22 6676838
Dominika Paszkowska Podinspektor 24 22 6676800
Gra偶yna Jeziórska Inspektor 1 22 6676861
Magdalena Katner Podinspektor 2 22 6676863
Karolina Kopka Podinspektor   22 6676892
         
Bo偶ena Wyszy艅ska Sprz膮taczka      
Teresa Stankiewicz  Sprz膮taczka      
Ewa Matuszczak Goniec      

 

 
Informacj zaktualizowano 2018-08-14 15:38:44, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Marcin Sojecki Kierownik 6 22 6676882
Marlena Kondratczyk Zast臋pca Kierownika  6 22 6676889
Rafa艂 Zygartowicz Podinspektor 10 22 6676890
Kordian Py艣kiewicz Podinspektor 10 22 6676874
Kamila Wnuk Podinspektor 10 22 6676875  

 

 
Informacj zaktualizowano 2018-11-02 13:15:34, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska, autor: Monika Or艂owska - Kierowni Referatu OgO

REFERAT INWESTYCJI
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Mariusz Kierszulis Kierownik 8 22 6676886
Jolanta Marchewka G艂ówny Specjalista 8 22 6676887
Wojciech Jasi艅ski G艂ówny Specjalista 7 22 6676888
Karolina Oleksiak Pomoc Administracyjna 7 22 6676895  

 

 
Informacj zaktualizowano 2018-09-04 13:07:58, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

BIURO WINDYKACJI
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Anna Gzowska Kierownik 18 22 6676818
Jolanta Wi臋ch Podinspektor  18 22 6676819
 
Informacj dodano 2017-09-18 14:34:12, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk
Kierownik 19 22 6676824  
Agnieszka Ros艂on G艂ówny Specjalista 20 22 6676825
Ewelina Kostrzewa Podinspektor 20 22 6676827
Magdalena Pogorzelska Podinspektor 20 22 6676826  
Katarzyna G膮siorowska-Pergo艂 Referent 20  

 

 
Informacj zaktualizowano 2018-09-14 09:09:24, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2 e-mail: geodezja@radzymin.pl

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Anna Berta Kierownik 21 22 6676829
Marta Ziarkowska Inspektor 21 22 6676831
Ewa Ga艂ecka Referent 21 22 6676831
Maria Kurek Inspektor 21 22 6676832
Agnieszka Wo艂ynko Inspektor 21 22 6676830  
Ewa Olszyna Inspektor 32 22 6676833
 Ma艂gorzata Petrulewicz Podinspektor 21 22 6676830

 

 
Informacj zaktualizowano 2018-09-14 09:05:45, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Marta Godlewska Kierownik 9  22 6676885
El偶bieta Urbanowicz Inspektor  9 22 6676878
Martyna Pl膮ska Inspektor 9 22 6676880
Wojciech Ró偶a艅ski Inspektor    22 6676883
Dominika Zenik Podinspektor 9 22 6676880

 

 
Informacj zaktualizowano 2018-08-02 12:24:16, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT MELIORACJI I ODWODNIENIA
05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19 (I pi臋tro pok. 13)

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Andrzej Makie艂a Kierownik  13 22 6676891
Wojciech Kusi Inspektor  13  22 6676877
Micha艂 Kawka  G艂ówny Specjalista  13 22 6676839

 

 
Informacj zaktualizowano 2018-08-14 15:39:04, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT TELEINFORMATYKI I MONITORINGU
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Dariusz D膮sal Kierownik 17 22 6676821
Marcin Karczmarczyk G艂ówny Specjalista  17 22 6676822

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:36:48, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT PARTYCYPACJI I POLITYKI SPO艁ECZNEJ
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Halina Grzelak Kierownik 34 22 6676852
Katarzyna Czuba G艂ówny Specjalista 33 22 6676855
Anna Kotowska Inspektor 34 22 6676853

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:37:19, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT 艢RODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2 

e-mail: srodowisko@radzymin.pl

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Ewa Cholewi艅ska Kierownik 4 22 6676871
Joanna Jab艂onowska G艂ówny Specjalista 3 22 6676869
Marzena Mi艂ek Inspektor 3 22 6676872
Ewelina Siembida Inspektor 3 22 6676867  
Marta Jusi艅ska-So艂owiej Inspektor 3 22 6676870  
Gra偶yna Szczepa艅ska  Inspektor 3 22 6676866  
Aleksandra Pazio Pomoc Administracyjna 3 22 6676868  
         
EKOPATROL        
Witold Michalczyk  podinspektor   22 6676700  
Leszek Dobrowolski podinspektor   22 6676700  

 

 
Informacj zaktualizowano 2018-10-03 08:36:47, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

BIURO RADY MIEJSKIEJ
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Ewa Wojcieszkiewicz Kierownik 26 22 6676840
Ewa Kowalska Inspektor  26 22 6676841

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:38:28, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT PROMOCJI I INFORMACJI
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2    

 e-mail: promocja@radzymin.pl

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Dominika Krzy偶anowska-Kida艂a Kierownik 32 22 6676848
Paulina Dzier偶anowska Pomoc Administracyjna 32 22 6676849
Robert Wi艣niewski Podinspektor 32 22 6676850

 

 
Informacj zaktualizowano 2018-01-23 08:24:24, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

BIURO ZAMÓWIE艃 PUBLICZNYCH
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Malwina Parandyk Kierownik 21 22 6676834
Hanna Nowicka Inspektor 21 22 6676835
Barbara Murawska Inspektor 21 22 6676834

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:39:58, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

BIURO POZYSKIWANIA 艢RODKÓW ZEWN臉TRZNYCH
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Emilia Kami艅ska Kierownik 36 22 6676844
Marta Tumankiewicz Inspektor  31 22 6676845
Dominika Paciorek Pomoc Administracyjna 31 22 6676846

 

 
Informacj zaktualizowano 2018-03-27 14:38:11, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

AUDYTOR WEWN臉TRZNY
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Arkadiusz Godula Audytor 35 22 6676858

 

 
Informacj zaktualizowano 2017-09-26 13:09:18, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERATY I SAMODZIELNE STANOWISKA W URZ臉DZIE MIASTA I GMINY RADZYMIN
05-250 RADZYMIN UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 19

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19 

 e-mail: so@radzymin.pl

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Joanna Mioduchowska Kierownik 2 22 6676701
Anna Godlewska Inspektor 2 22 6676703
Anna Wardak Podinspektor 2 22 6676704
Dorota Wi臋ch Pomoc administracyjna 2 22 6676705

 

 
Informacj zaktualizowano 2018-05-07 11:05:51, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

URZ膭D STANU CYWILNEGO
05-250 Radzymin Konstytucji 3 Maja 19

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Halina Karasiewicz Kierownik 4 22 6676706
Agnieszka Dom偶a艂owska-艢wieboda  Zast臋pca Kierownika  4 22 6676706

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:43:36, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. RELACJI INWESTORSKICH I KOMUNIKACJI
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Piotr Chary艂o Inspektor 26 22 6676777

 

 
Informacj zaktualizowano 2017-12-19 08:41:32, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. DZIA艁ALNO艢CI GOSPODARCZEJ
I ZEZWOLE艃
05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19 

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Magdalena Ros艂on Inspektor 11 22 6676708
Aleksandra Adamczyk Pomoc Administracyjna 11 22 6676709

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:44:17, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ, OBRONNO艢CI I ZARZ膭DZANIA KRYZYSOWEGO 05-250 Radzymin Konstytucji 3 Maja 19

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Dariusz D膮bkowski Podinspektor 12 22 6676711
Tomasz Bielec Pomoc Administracyjna 12 22 6676712

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:44:49, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

INSPEKTOR  OCHRONY DANYCH

 

   e-mail
Arkadiusz Godula Inspektor ochrony danych

 

 
Informacj dodano 2018-08-02 14:21:01, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

WNOSZENIE OP艁AT
ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH W GMINIE RADZYMIN

po 1 LIPCA 2013 roku


-  WP艁ATY TYLKO NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA „艢MIECIOWEGO”- 
 


SZANOWNI MIESZKA艃CY GMINY RADZYMIN,
 
uprzejmie informujemy, 偶e od dnia 1 lipca 2013 roku wszelkie wp艂aty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych nale偶y realizowa膰 wy艂膮cznie  w oparciu o Pa艅stwa

indywidualny numer konta bankowego


 -  generowany na podstawie numeru z艂o偶onej przez Pa艅stwa deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

-----------------------------------------------------------------

GMINA RADZYMIN

REGON - 013269700
NIP - 1251333745

NUMER KODU TERYTORIALNEGO

Miasto - 1434094
Wie艣 - 1434095

 
Informacj zaktualizowano 2017-09-18 14:46:46, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

Czynno艣膰 przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na ni膮 odpowiedzi).
Obowi膮zek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w j臋zyku polskim: Dziennik Urz臋dowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy i偶:

a) administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Burmistrz Radzymina z siedzib膮 w Urz臋dzie Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Ko艣ciuszki 2, 05-250 RadzyminDane kontaktowe: Gmina Radzymin z siedzib膮 w Urz臋dzie Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Ko艣ciuszki 2, 05-250 Radzymin, tel. 22 667 67 67, fax. 22 786-51-95, email: umig@radzymin.pl**

W sprawach zwi膮zanych z ochron膮 danych osobowych w Urz臋dzie Miasta i Gminy Radzymin mo偶na kontaktowa膰 si臋 bezpo艣rednio z inspektorem ochrony danych, wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 elektroniczn膮 na adres: iod@radzymin.pl .

b) Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane s膮 w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na ni膮 odpowiedzi).
c) podstaw膮 przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych jest niezb臋dno艣膰 wype艂nienia przez administratora danych obowi膮zku prawnego,
a podstaw膮 prawn膮 s膮 nast臋puj膮ce przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze  zm.), oraz rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia艂ania archiwów zak艂adowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
d) Pana/Pani* dane osobowe b臋d膮 przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom 艣wiadcz膮cym us艂ugi techniczne, przedsi臋biorcom telekomunikacyjnym, firmom 艣wiadcz膮cym us艂ugi hostingowe, firmom archiwizuj膮cym dokumenty, operatorom pocztowym**.
e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywa膰 Pana/Pani* danych osobowych do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej, w tym równie偶 do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdzi艂a odpowiedni stopie艅 ochrony.
f) okres, przez który dane osobowe b臋d膮 przechowywane: w zale偶no艣ci od charakteru korespondencji (np. korespondencja zwi膮zana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów reguluj膮cych kwesti臋, której dotyczy korespondencja).
g) przys艂uguje Panu/Pani* prawo do 偶膮dania od administratora danych dost臋pu do danych osobowych Pana/Pani* dotycz膮cych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
h) przys艂uguje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej, w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce zwyk艂ego pobytu lub pracy lub ze wzgl臋du na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
i) podanie przez Pani膮/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezb臋dne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na ni膮 odpowiedzi, a tak偶e za艂atwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie b臋dzie procesowana.
j) W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na ni膮 odpowiedzi) nie s膮 podejmowane  zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie s膮 profilowane.

* niepotrzebne skre艣li膰
** wype艂ni膰 odpowiednio do okoliczno艣ci

 
Informacj zaktualizowano 2018-08-09 09:46:39, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska
wersja do druku