Biuletyn Informacji Publicznej  Radzymin  www.archiwum.radzymin.bip.gmina.pl
MENU PODMIOTOWE
Dane
Og艂oszenia i Komunikaty
Tablica og艂osze艅
Obwieszczenia Marsza艂ka, Starosty, Burmistrza, W贸jta
Obwieszczenia, Zawiadomienia i Postanowienia Wojewody
Obwieszczenia Ministr贸w
Rada Miejska
Rada
Dy偶ury Radnych
Komisje Rady
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Uchwa艂y Rady
Projekty Uchwa艂
Protoko艂y z Sesji
Nagrania z Sesji
Radni Powiatowi
Uchwa艂y RIO w Warszawie
Statut Gminy
Instytucje doradcze
M艂odzie偶owa Rada Gminy Radzymin
Rada Sportu
Urz膮d Miasta
Urz膮d Miasta i Gminy
Burmistrz
Zarz膮dzenia Burmistrza
Zarz膮dzenia Szefa Obrony Cywilnej
Zast臋pca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Audyt Wewn臋trzny
Informacje o kontrolach
Oferty Pracy w Urz臋dzie
J臋zyk migowy w Urz臋dzie
Akty prawa miejscowego
Akty prawa miejscowego
Finanse
Komunikaty i Og艂oszenia
Wnioski i druki do pobrania
Bud偶et
Mienie gminy
Wykonanie Bud偶etu
Podatki i op艂aty
Sprawozdania finansowe
Raporty o stanie
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Centralny Rejestr Um贸w
Zam贸wienia Publiczne
Plan post臋powa艅
Zam贸wienia publiczne o warto艣ci powy偶ej 30 tys. EURO
Zam贸wienia publiczne o warto艣ci nieprzekraczaj膮cej 30 tys. EURO
Przetargi Nieruchomo艣ci
Og艂oszenia o przetargach
Wyniki przetarg贸w
MENU PRZEDMIOTOWE
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Obwieszczenia i Og艂oszenia
Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
System Informacji Przestrzennej
Programy, strategie
Strategia rozwoju
Program Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2023
Inne programy
Ochrona 艢rodowiska
Komunikaty, Og艂oszenia i Informacje
Akty prawa miejscowego
Wnioski do pobrania
Ochrona zwierz膮t
Eko Patrol
Ochrona przyrody
Gospodarka wodna i melioracje
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Edukacja Ekologiczna
Raport oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Ekoportal
Organizacje pozarz膮dowe
Komunikaty, Og艂oszenia i Informacje
Og艂oszenia o Konkursach
Program wsp贸艂pracy
Konsultacje Programu Wsp贸艂pracy
Sprawozdania i protoko艂y
Zasady rozliczania przyznanej dotacji
Tryb post臋powania
Formularze
Akty Prawne
Wykaz Organizacji
Adresy internetowe
Baza Reprezentant贸w NGO
Centrum Aktywno艣ci Spo艂ecznej
Nagrody Sportowe
Ma艂e Granty
Ma艂e granty
Formularze "ma艂ych grant贸w"
Informacja o z艂o偶eniu oferty
Wykaz z艂o偶onych ofert
Komunikaty
Og艂oszenia o udzieleniu dotacji
Inicjatywa Lokalna
O inicjatywie lokalnej
Formularze do pobrania
Akty prawne
Zaproszenie do udzia艂u w konsultacjach
Sprawozadanie z konsultacji spo艂ecznych
Ocena wniosku
Wykaz z艂o偶onych wniosk贸w
Wykaz wniosk贸w przyj臋tych do realizacji
Zrealizowane inicjatywy lokalne
Konsultacje spo艂eczne
Zaproszenia, og艂oszenia o konsultacjach spo艂ecznych
Uchwa艂y w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
Protoko艂y i sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji
Projekt 鈥濶owa jako艣膰 konsultacji spo艂ecznych w planowaniu przestrzennym鈥
Radzymi艅ski Bud偶et Obywatelski na 2017 rok
Radzymi艅ski Bud偶et Obywatelski na 2016 rok
Jednostki, so艂ectwa, sp贸艂ki
So艂ectwa
Jednostki organizacyjne
Sp贸艂ki Komunalne
O艣wiadczenia maj膮tkowe
O艣wiadczenia maj膮tkowe
Informacja publiczna
Dost臋p do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Ograniczenia w dost臋pie do informacji
Centralne Repozytorium Informacji Publicznej
Petycje
Petycje
Inne
Nieodp艂atna pomoc prawna
Decydujmy razem
Informacje dla rolnik贸w
Informacje dla przedsi臋biorc贸w
Inwestycje Gminne
Osi膮gni臋cia i nagrody
Kapita艂 Ludzki - Narodowa Strategia Sp贸jno艣ci
Wybory, Referenda
Wybory, Referenda
E-ADMINISTRACJA
Jak za艂atwi膰 spraw臋 w Urz臋dzie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawd藕 stan sprawy
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
S艂ownik skr贸t贸w
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obs艂ugi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strona g艂贸wna  

 

URZ膭D MIASTA I GMINY RADZYMIN

NAZWA GMINY

Radzymin

RODZAJ

miasto i gmina

LOKALIZACJA

woj. mazowieckie , pow. wo艂omi艅ski

KOD

05-250

MIEJSCOWO艢膯

Radzymin, plac Ko艣ciuszki 2

KONTAKT

tel. 22 667-67-67
fax (22) 6676899
e-mail: umig@radzymin.pl

PRZEWODNICZ膭CY RADY

Krzysztof Dobrzyniecki
tel. 22 6676842
tel.kom. 608 507 598
e-mail: kdobrzyniecki@radzymin.pl

BURMISTRZ

Krzysztof Chaci艅ski
tel. 22 6676801
fax (22) 6676899
e-mail: burmistrz@radzymin.pl

Z-CA BURMISTRZA

Jaros艂aw Grenda
tel. 22 6676802
e-mail: jgrenda@radzymin.pl

SEKRETARZ

Adam 艢lubowski
tel. 22 6676803
e-mail: aslubowski@radzymin.pl

SKARBNIK

Artur Jakub Goryszewski
tel. 22 6676804
e-mail: skarbnik@radzymin.pl

KONTO BANKOWE

Gmina Radzymin
Alior Bank Spó艂ka Akcyjna
75 10600076 00003210 00151708

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Gmina Radzymin  Skrytka odbiorcza: /0rt8mdd37i/skrytka

 

ePUAP

 

 
Informacj zaktualizowano 2017-09-19 08:21:59, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska
Kasa Urz臋du czynna:
 poniedzia艂ek 10.00 - 14.30 
 wtorek  8.00 - 14.30
 艣roda  8.00 - 14.30
 czwartek  8.00 - 14.30
 pi膮tek                                       8.00 - 14.00
 
Informacj zaktualizowano 2017-09-12 11:22:14, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERATY I SAMODZIELNE STANOWISKA W URZ臉DZIE MIASTA I GMINY RADZYMIN
05-250 RADZYMIN PL. T. KO艢CIUSZKI 2

REFERAT PODATKÓW I OP艁AT LOKALNYCH
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Ma艂gorzata Rasi艅ska Kierownik 13 22 6676810
Renata Karczmarczyk Inspektor 13 22 6676811
Anna Zacheja Inspektor 13 22 6676812
Danuta Sienkiewicz Inspektor 14 22 6676814  
Agnieszka Dobczy艅ska Inspektor 14 22 6676815
Magdalena Kurek Inspektor 14 22 6676816
 
Informacj zaktualizowano 2017-09-19 09:22:36, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT PLANOWANIA I REALIZACJI BUD呕ETU
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
El偶bieta Zachaj Kierownik 15 22 6676805
Marta Siwi艅ska-Pot臋ga Inspektor 15 22 6676806
Anna Sochacka Inspektor 15 22 6676807
Eliza Rembelska Pomoc Administracyjna 15 22 6676808  
Renata Pachulska  Inspektor Kasa 22 6676865  

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:31:45, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT OGÓLNOORGANIZACYJNY
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Monika Or艂owska Kierownik 25 22 6676837
Katarzyna Kami艅ska Inspektor 25 22 6676838
Dominika Paszkowska Podinspektor 24 22 6676800
Gra偶yna Jeziórska Inspektor 1 22 6676861
Kordian Py艣kiewicz  Pomoc Administracyjna 5 22 6676863  
         
Bo偶ena Wyszy艅ska Sprz膮taczka      
Teresa Stankiewicz  Sprz膮taczka      
Ewa Matuszczak Goniec      
Tomasz Ca艂ka Konserwator      

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:32:17, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT INWESTYCJI
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Mariusz Kierszulis Kierownik 8 22 6676886
Jolanta Marchewka G艂ówny Specjalista 8 22 6676887
Marlena Kondratczyk G艂ówny Specjalista 7 22 6676889
Wojciech Jasi艅ski G艂ówny Specjalista 7 22 6676888
Rafa艂 Zygartowicz Pomoc Administracyjna 7 22 6676890  

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:33:38, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

BIURO WINDYKACJI
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Anna Gzowska Kierownik 18 22 6676818
Jolanta Wi臋ch Podinspektor  18 22 6676819
 
Informacj dodano 2017-09-18 14:34:12, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Bogdan Chaber Kierownik 19 22 6676824
Agnieszka Ros艂on Inspektor 20 22 6676825
Ewelina Kostrzewa Podinspektor 20 22 6676827
Magdalena Pogorzelska Podinspektor 20 22 6676826  

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:35:19, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Anna Berta Kierownik 21 22 6676829
Marta Ziarkowska Inspektor 21 22 6676831
Maria Kurek Inspektor 21 22 6676832
 Agnieszka Wo艂ynko Inspektor 21 22 6676830  

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:36:10, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I UTRZYMANIA DRÓG 05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Robert Nogalski Kierownik 6 22 6676882
El偶bieta Urbanowicz Inspektor  9 22 6676878
Martyna Pl膮ska Inspektor 9 22 6676880
Wojciech Kusi Inspektor 9 22 6676877  
Kamila Wnuk Pomoc Administracyjna 10 22 6676875  
Tomasz 呕mijewski Podinspektor 10 22 6676883  
Iwona Szyma艅ska Pomoc Administracyjna 10 22 6676874  

 

 
Informacj zaktualizowano 2017-09-18 14:48:59, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT TELEINFORMATYKI I MONITORINGU
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Dariusz D膮sal Kierownik 17 22 6676821
Marcin Karczmarczyk G艂ówny Specjalista  17 22 6676822

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:36:48, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT PARTYCYPACJI I POLITYKI SPO艁ECZNEJ
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Halina Grzelak Kierownik 34 22 6676852
Katarzyna Czuba G艂ówny Specjalista 33 22 6676855
Anna Kotowska Inspektor 34 22 6676853

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:37:19, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT 艢RODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2 

e-mail: srodowisko@radzymin.pl

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Ewa Cholewi艅ska Kierownik 4 22 6676871
Dominik Kaca Inspektor 3 22 6676869
Marzena Mi艂ek Inspektor 3 22 6676872
Ewelina Siembida Inspektor 3 22 6676867  
Marta Jusi艅ska-So艂owiej Inspektor 3 22 6676870  
Gra偶yna Szczepa艅ska  Pomoc Administracyjna 3 22 6676866  
Aleksandra Pazio Pomoc Administracyjna 3 22 6676868  
         
EKOPATROL        
Witold Michalczyk  tel. kom. 602391366   22 6676700  
Miros艂aw Jagodzi艅ski  tel. kom. 602385861   22 6676700  
Leszek Dobrowolski     22 6676700  

 

 
Informacj zaktualizowano 2017-09-19 08:24:10, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

BIURO RADY MIEJSKIEJ
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Ewa Wojcieszkiewicz Kierownik 26 22 6676840
Ewa Kowalska Inspektor  26 22 6676841

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:38:28, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERAT PROMOCJI I INFORMACJI
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2    

 e-mail: promocja@radzymin.pl

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Dominika Krzy偶anowska-Kida艂a Kierownik 32 22 6676848
Paulina Dzier偶anowska Pomoc Administracyjna 32 22 6676849
Robert Wi艣niewski Podinspektor 32 22 6676850

 

 
Informacj zaktualizowano 2017-09-19 08:23:27, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

BIURO ZAMÓWIE艃 PUBLICZNYCH
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Malwina Parandyk Kierownik 21 22 6676834
Hanna Nowicka Inspektor 21 22 6676835
Barbara Murawska Inspektor 21 22 6676834

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:39:58, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

BIURO POZYSKIWANIA 艢RODKÓW ZEWN臉TRZNYCH
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Emilia Kami艅ska Kierownik 36 22 6676844
Marta Tumankiewicz Podinspektor  31 22 6676845
Dominika Paciorek Pomoc Administracyjna 31 22 6676846

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:41:01, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

AUDYTOR WEWN臉TRZNY
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Arkadiusz Godula Doradca 35 22 6676858

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:41:10, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

SAMODZIELNE STANOWISKO RADCA PRAWNY
05-250 Radzymin Pl. T. Ko艣ciuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Jakub Czupryniewicz Radca Prawny 35 22 6676857

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:41:53, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

REFERATY I SAMODZIELNE STANOWISKA W URZ臉DZIE MIASTA I GMINY RADZYMIN
05-250 RADZYMIN UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 19

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19 

 e-mail: so@radzymin.pl

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Joanna Mioduchowska Kierownik 2 22 6676701
Agnieszka Dom偶a艂owska-艢wieboda Inspektor 2 22 6676702
Anna Godlewska Inspektor 2 22 6676703
Anna Wardak Pomoc Administracyjna 2 22 6676704
 
Informacj zaktualizowano 2017-09-19 09:24:21, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

URZ膭D STANU CYWILNEGO
05-250 Radzymin Konstytucji 3 Maja 19

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Halina Karasiewicz Kierownik 4 22 6676706
Agnieszka Dom偶a艂owska-艢wieboda  Zast臋pca Kierownika  4 22 6676706

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:43:36, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. DZIA艁ALNO艢CI GOSPODARCZEJ
I ZEZWOLE艃
05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19 

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Magdalena Ros艂on Inspektor 11 22 6676708
Aleksandra Adamczyk Pomoc Administracyjna 11 22 6676709

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:44:17, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ, OBRONNO艢CI I ZARZ膭DZANIA KRYZYSOWEGO 05-250 Radzymin Konstytucji 3 Maja 19

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Dariusz D膮bkowski Podinspektor 12 22 6676711
Tomasz Bielec Pomoc Administracyjna 12 22 6676712

 

 
Informacj dodano 2017-09-18 14:44:49, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska
Godziny urz臋dowania:

GODZINY PRACY REFERATÓW 

poniedzia艂ek   - 10.00 - 19.00
 wtorek  - 08.00 - 16.00
 艣roda  - 08.00 - 16.00
 czwartek  - 08.00 - 16.00
 pi膮tek  - 08.00 - 15.00

Biuro Obs艂ugi Interesantów

poniedzia艂ek   - 10.00 - 19.00
 wtorek  - 08.00 - 16.00
 艣roda  - 08.00 - 16.00
 czwartek  - 08.00 - 16.00
 pi膮tek  - 08.00 - 15.00

 

 
Informacj zaktualizowano 2017-09-19 09:26:45, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

WNOSZENIE OP艁AT
ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH W GMINIE RADZYMIN

po 1 LIPCA 2013 roku


-  WP艁ATY TYLKO NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA „艢MIECIOWEGO”- 
 


SZANOWNI MIESZKA艃CY GMINY RADZYMIN,
 
uprzejmie informujemy, 偶e od dnia 1 lipca 2013 roku wszelkie wp艂aty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych nale偶y realizowa膰 wy艂膮cznie  w oparciu o Pa艅stwa

indywidualny numer konta bankowego


 -  generowany na podstawie numeru z艂o偶onej przez Pa艅stwa deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

-----------------------------------------------------------------

GMINA RADZYMIN

REGON - 013269700
NIP - 1251333745

NUMER KODU TERYTORIALNEGO

Miasto - 1434094
Wie艣 - 1434095

 
Informacj zaktualizowano 2017-09-18 14:46:46, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-bowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informujemy, i偶 administratorem danych osobowych jest Gmina Radzymin, Pl. Tadeusz Ko艣ciuszki 2, 05-250 Radzymin. Przedmiotowe dane przetwarzane s膮 celu przyjmowania wp艂ywaj膮cej korespondencji i udzielania na ni膮 odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ka偶da osoba ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.

 
Informacj zaktualizowano 2017-09-18 14:46:54, wprowadzaj眂y: Anna Kotowska
wersja do druku